Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

איך מסדרים ניירת

מאת: מרב כורי  ויעל וינשטיין, מלאכת בית
ניירת!
מילה מפחידה. איך ניגשים
לסדר את הניירת שלנו?
אנחנו נסביר את הצעדים ואתם תתחייבו ותעשו.
צעד 1 - התחייבות
תקבעו לעצמכם ביומן חצי שעה, פעם-פעמיים בשבוע, זמן שבו תסדרו את הניירת.
תעמדו בהתחייבות להתחיל ולסיים בזמן שקבעתם – שימו שעון מעורר.
אל תתפתו להמשיך לעבוד לאחר שהשעון מצלצל, כדי לא להתעייף ולא להתייאש.
צעד 2 - מיון ראשוני
ממיינים את כל הניירת לשתי קבוצות – צריך ולא צריך.
לא לחשוב איך, איפה ומה נעשה עם הניירת אחר כך.
מה שצריך, שומרים בקופסה עם מכסה. מה שלא צריך, זורקים לפח מיחזור.
שלב 3 - מיון משני
את הניירת שנשארה נמיין מיון משני, לפי החלוקה הבאה:
שוטף – כל הניירת שאנחנו מקבלים על בסיס חודשי. חשבונות של הבית, דיווח של כרטיסי אשראי ועוד.
קבוע – כל הניירת שאנחנו צריכים לשמור במהלך החיים, תעודות לידה, תעודות נישואין, פוליסות ביטוח, פתיחת חשבון בנק, הלוואות, משכנתאות ועוד.
רפואי – הניירת הרפואית של בני הבית. בדיקות רפואיות, צילומים ועוד.
כתבי אחריות והוראות הפעלה
זכרונות אישיים.
שלב 4 - התיוק
החומרים הדרושים:
קלסרים רחבים וקשיחים, רצוי בצבע אחד.
חוצצים
שמרדפים
אוגדנים
קופסאות עם מכסה
את הניירת של השוטף נתייק בקלסר. נחלק לנושאים וכל נושא נשים בשמרדף. בין כל נושא נשים חוצץ.
את הניירת של הקבוע נתייק בקלסר. נחורר ונתייק עם חוצצים.
את הניירת הרפואית נתייק בקלסר, נחלק עם חוצצים לכל בן משפחה.
את כתבי האחריות ואת הוראות ההפעלה נשים באוגדן.
את הזכרונות האישיים נשים בקופסה יפה עם מכסה (בגודל A4 בערך). נכין קופסה כזו לכל אחד מבני הבית.
שלב 5 - תחזוקת סדר
לאחר שמיינו, סידרנו ותייקנו אנחנו צריכים לשמור על הקיים.
החומרים הדרושים:
אוגדן/מגש לחומר לטיפול ולחומר לתיוק.
לפתוח כל מכתב שאתם מקבלים.
לזרוק את החומר הפרסומי.
בדיקת תוכן המכתב והחלטה אם לטיפול או לתיוק.
הניחו את המכתב במקום המתאים.
הקפידו לטפל בניירת ולתייק פעם בשבוע.
Samantha Amit

Promote your Page too