Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

במה מצטיינים מנהיגים מובילים?

מי המנהיגים המובילים שאתה מכיר? נסה להכין רשימה. במה הם מצטיינים? מה היכולות שיש להם?
בעקבות פגישה עם מנהל שהתקיימה הבוקר, החלטתי לכתוב את המאמר הבא העוסק בנושא בניית יחסים.

בניית קשרים עם עם האנשים הנכונים בעבודה יכולה לשמש כלי מרכזי לקידום הקריירה שלך.

לא כל מנהל בכיר, הוא בהכרח מנהיג מוביל. כחלק מקידומם במעלה סולם הדרגות, רוכשים מנהיגים מובילים את השליטה במיומנויות הנדרשות לניהול קשרים ויחסים. מה שהפך להיות מאוד רווח, הוא מצב בו אתה מתקבל לעבודה בשל ה-IQ  שלך, אבל עלול להיות מפוטר בשל ה-EQ. EQ, כלומר אינטליגנציה רגשית, הוא פרמטר שיכול לעשות את ההבדל הגדול בין להיות אדם אינטליגנטי מאוד אך מנהל ממוצע מאוד, לבין מנהיג מוביל המצטיין בעבודה ובחיים גם יחד. למתעניינים ב-EQ, אני ממליצה לקרוא על ד"ר דניאל גולדמן, הידוע מאוד בזכות עבודתו בנושא. על פי התיאוריה שלו בנושא האינטליגנציה הרגשית, ניהול יחסים הוא תחום מרכזי שיש לשלוט בו.

האם חשבת לאן אתה רוצה להגיע בשנים הקרובות?

להמשך קריאה-->

What Top Leaders Do Best?  Article in English

Samantha Amit

Promote your Page too