Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

יצירת סדר וארגון

Clearing Clutter

אם היו מבקשים ממך לתאר באופן ויזואלי את העומס שאתה מרגיש בחייך איך היית מתאר אותו?

האסוציאציה המיידית שלי הייתה המגירה שלי, המלאה עד כדי כך שאין מקום להכניס בה דבר?

כאשר ביקשו ממני לתאר את הסיבה למה אני לא מסדרת אותה  - מיד נזכרתי בביטוי "מחר-כך".

הגישה שאני מלמדת מראה איך אי סדר משפיע על המצב המנטאלי, הרגשי והפיזי ואיך השינוי ב"להיות יותר מסודר"  יכול לעזור לכל אחד להתקדם ולצמוח בחיים.

הסדר בבית מהווה  דוגמא למצבים העשויים להופיע  בצורות שונות אצל כל אחד ויכול להשפיע  על איך אני רואה את עצמי ואיך אחרים מתיחסים אלי. בסדנה נלמד לבחור בקבלה במקום דחיינות במיקוד במקום חוסר הבחנה וחוסר בהירות של דברים ובחופש במקום בעייפות ותקיעות. ההרמוניה בבית תתאחד עם הההרמוניה הפנימית.

הסדנה מיועדת לכל מי שרוצה להיות יותר מסודר. הסדנה תורמת ומאפשרת לזהות ולעזור בבעיות של ניהול עצמי וחוסר מיקוד, זאת אומרת אפשר גם להיות יותר אפקטיביים ולהנות יותר מהחיים .  בסדנה אשלב  תאוריה, דוגמאות מהחיים ועבודה מעשית הכוללת שיעורי בית.

תצפו בווידיאו:

Samantha Amit

Promote your Page too