Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

הגדרת מטרות ויעדים

כיצד מגדירים מטרות ויעדים ברורים שמהווים חלק חשוב ביותר מהגשמה עצמית?

סדנה חוויתית ומעשית

סדנא בת 3  מפגשים להגדרת מטרות ויעדים.  הסדנה המשלבת שימוש בכלים 
ומיומנויות מעשיות. 

מה תשיגו במפגשים?

תכנון מטרות ברורות, ממוקדות
בדיקת מחויבות לעשיה
סדר עדיפויות -  כיצד להתמקד בָּעיקר כאשר יש כל כך הרבה?
אורח חיים בריא כגורם משמעותי
יצירת מפה עם מטרות ברורות לשנה

המפגשים ילוו בתרגול

מפגש ראשון:
למה חשוב להגדיר מטרות ויעדים?
לאן הגעתי עד היום –  בשילוב למידה על מה עובד ונכון עבורי ומה לא?
מה אני רוצה?  איפייון הפערים בין המצוי לרצוי
בנית חזון ל-3 שנים
יש להביא למפגשים:  יומן של שנה שעברה (ידני או אלקטרוני),  רשימת מטלות todo list/task list
מפגש שני:
אורח חיים בריא והקשר להצלחה
בנית מפה עם יעדים לשנה הקרובה
הגדרת פרויקטים עם יעדים ברורים
הגדרת מטרות שנגזרות מהפרויקטים
בדיקת  SMART- ספציפי, מפורט וברור, מדיד, אפשרי, בר השגה, מציאותי .מאתגר, תחום בזמן
בדיקת תשוקה ומחויבות לעשיה
סדר עדיפויות -  כיצד להתמקד בָּעיקר כאשר יש כל כך הרבה?
מפגש שלישי:
מטרות ל-3 חודשים
עקרונות של תכנון, עשיה ,בדיקה ומשוב.
הגדרת משימות– איך עושים? מה צריך: כסף, ידע, כוח אדם/עזרה, מה עוד?
מה צריך להיות במפה בכדי לשמור על האנרגיה שלי?
מה יכול למנוע ממני להשיג את המטרות?

Samantha Amit

Promote your Page too